تجربیات ما در پروژه ها

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی فیوچر

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی فیوچر

مقاوم سازی سازه ی فلزی پروژه ی فیوچر با استفاده از محصولات Firecement و Firetard موقعیت : تهران، سعادت ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی رزت

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی رزت

مقاوم سازی سازه ی فلزی پروژه ی برج های رزت با استفاده از محصولات Firecement و Firetard موقعیت : تهران - شهر ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی برج آسمان

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی برج آسمان

مقاوم سازی سازه ی فلزی پروژه ی برج آسمان با استفاده از محصولات Firecement و Firetard موقعیت : کرج - ...

پروژه مجلس شورای اسلامی

پروژه مجلس شورای اسلامی

عایق حرارتی و صوتی و اجرای کف سازی پارکینگ توسط کلینیک ساختمانی ایران موقعیت: تهران -میدان بهارستان - خیابان ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی برج مهراد

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی برج مهراد

مقاوم سازی سازه فلزی برج مهراد با استفاده از محصولات Firetard و Firecement موقعیت : کرج- ...

پروژه پوشش ضد حریق ساختمان مرکزی راه آهن

پروژه پوشش ضد حریق ساختمان مرکزی راه آهن

پروژه ساختمان مرکزی راه آهنپوشش مقاوم در برابر حریق اسکلت فلزی در سال ۱۳۷۹ موقعیت : خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی میدان راه آهن ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی اپال

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی اپال

مقاوم سازی سازه ی فلزی پروژه اپال با استفاده از محصول Firetard موقعیت : تهران- سعادت آباد  ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی پارکینگ برج ماندگار

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی پارکینگ برج ماندگار

مقاوم سازی سازه فلزی پارکینگ طبقاتی برج ماندگار با استفاده از محصولات Firecement و Firetard موقعیت : کرج - عظیمیه  ...

مقاوم سازی سازه فلزی پروژه خوابگاه دانشجویی بقیه الله

مقاوم سازی سازه فلزی پروژه خوابگاه دانشجویی بقیه الله

مقاوم سازی سازه فلزی پروژه خوابگاه دانشجویی بقیه الله با استفاده از محصولات Firecement و Firetard موقعیت : تهران - برزیل ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی دانشکده هوا فضا دانشگاه شریف

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی دانشکده هوا فضا دانشگاه شریف

مقاوم سازی سازه فلزی دانشکده هوا فضا دانشگاه شریف  با استفاده از محصول Firecement  موقعیت : تهران - دانشگاه شریف  ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی ساختمان دی

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی ساختمان دی

مقاوم سازی سازه فلزی ساختمان دی ۲  با استفاده از محصولات Firetard و Firecement موقعیت : کرج - جهانشهر  ...

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی پروژه ی پیتزا ۸۵

پروژه مقاوم سازی سازه فلزی پروژه ی پیتزا ۸۵

مقاوم سازی سازه فلزی پروژه ی پیتزا ۸۵ با استفاده از محصولات Firetard و Firecement موقعیت : کرج - عظیمیه  ...