شركت كلينيك ساختماني ايران

حضوری فراتر ازچهل سال درعرصه تولیدات شیمیایی ساختمان تنها یک عبارت ساده نیست؛ بلکه اندوخته ای است سرشار از دانش و تجربه.

کلینیک ساختمانی ایران با محوریت حضور در زمره ی قویترین مراجع جهت ارائه راهکار های  بهینه و خلاقانه، در پیشبرد صنعت ساخت و ساز کشور برآن است تا با حفظ و افزایش کیفیت، توسعه تعاملات با دانش اندوختگان این صنعت، جذب و همکاری کارامدترین نیروها و تولید منطبق بر تکنولوژی روز دنیا،  مشتریانش را در راستای اهداف سازندگی توانمند سازد.

برخی از پروژه های انجام شده

برخی از مشتریان ما